00%

İletişim

Son Paylaşılanlar

Kayseri Tabldot Yemek Kavramı ve Yerel Lezzetler

Kayseri’nin zengin mutfak kültürü, lezzetli yemekleri ve yerel tatlarıyla ünlüdür… Devamını Oku

Nejla Hanımın Mutfağı Catering: Lezzetli ve Profesyonel İşleyiş

Nejla Hanımın Mutfağı Catering, lezzetli yemekleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla.. Devamını Oku

Kayseri Catering Hizmetleri: Lezzetli Yemeklerle Etkileyici Organizasyonlar

Kayseri’de bulunan işletmeler, organizasyonlar, etkinlikler ve özel davetler için Nejla.. Devamını Oku

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)
BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereğince, işbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından hazırlanmıştır. Kanunun 10. maddesi uyarınca; ürün veya hizmet alan müşteriler, potansiyel ürün veya hizmet alıcıları, ürün veya hizmet sağlayan tedarikçiler, iş ortakları, şirket ortakları, şirket çalışanları, çalışan adayları, çırak ve stajyerler, ziyaretçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ve çalışanları olmak üzere ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

1.VERİ SORUMLUSU:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Nejla Hanımın Mutfağı Pastanecilik Gıda Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

Kişisel verileriniz, şirket faaliyetleri kapsamında Kanunun 4., 5., 6. maddelerine ve ilgili mevzuat gereği aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

• Şirket faaliyetleri kapsamında, sunduğumuz taşıma yemek, yerinde üretim, özel davet ve organizasyon, catering ve restaurant gibi gıda üretimi ve yemek hizmetlerinin yerine getirilmesi ve ticari iş süreçlerine ait yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Hizmet veya ürün alan müşteriler bakımından, tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sürdürülmesi, hizmetlerimizin müşterilere, potansiyel müşterilere sunulabilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, talep ve şikayetlerin takibi, hizmet alan kişilerin güvenliğinin sağlanması, ödeme, tahsilat, faturalandırma, işlemlerini gerçekleştirmek, ilgili kişilere karşı yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

• Hizmetlerimiz kapsamında müşteriler tarafından gönderilen kişisel verilerin görüntülenmesi, müşteri bilgilerinin yetkili şirket birimleri ve tedarikçiler ile paylaşılması, taleplerin karşılanması,

• Hizmet alan müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları bakımından, şirketin finans ve muhasebe, idari, hukuki, teknik iş süreçlerinin sürdürülmesi, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi önermek, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin geliştirilmesi, iletişim, takip, denetim, kontrol, risk yönetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

• Yasal düzenlemeler gereğince, mahkemelere, savcılıklara, icra dairelerine, tüketici hakem heyetlerine, arabuluculara, adli makamlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek,

• Çalışanlar, çalışan adayları, çırak ve stajyerler bakımından; insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışma başvuru süreçlerinin yerine getirilmesi, çalışanlar bakımından özlük dosyalarının oluşturulması, finans, muhasebe, idari, mali, sosyal haklara dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çırak ve stajyerlerin, çalışan adaylarının seçilmesi ve yerleştirme süreçlerini yerine getirmek, şirket ücret politikasının belirlenmesi,

• Şirket ortakları/hissedarları bakımından şirket yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirket tanıtımının sağlanması, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi,

• Şirketin; hizmet alan müşterileri, potansiyel hizmet alıcıları, tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları, çalışanları ve hukuki ilişki içinde bulunduğu danışmanlar, iş ortakları, ilgili üçüncü kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmelerin yapılması ve ifasının sağlanması,

• Şirketin ilgili üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,

• Şirketin hukuki ilişki içerisinde olduğu kamu kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerle, tüzel kişi yetkilileri, temsilcileri ile irtibatı, iletişimi gerçekleştirmek, şirketin kurumsal kalitesini sağlamak, irtibatlı olduğu ilgili kişilerin işlem güvenliğini sağlamak,

• Şirket faaliyetleri ile ilgili internet sayfasının, sosyal medya hesaplarının kullanılması, müşteri portal girişi, araç takip sistemi, müşteri ilişkileri, hizmet talep ve arz süreçlerinin sağlanması, şirket iletişim bilgileri vasıtasıyla iletişimin sağlanması, tanıtım ve bilgilendirmelerin yapılması,

• Şirketin kullanımında olan fabrika ve ofislerde, üretim alanlarında, otopark ve eklentilerde, şube ve restaurant alanlarında ve eklentilerinde ilgili kişiler bakımından fiziksel mekan güvenliğinin kamera kayıt sistemleri ve kullanılan teknoloji yazılımları aracılığı ile sağlanması,

• Şirkete ait fabrika ve kullanım alanlarının giriş-çıkışlarının kontrolünün sağlanması, çalışanlar ile yapılan iş sözleşmesi gereği personel devam kontrol sistemi (göz retina tanıma sistemi) vasıtasıyla işe devam ve kontrolün sağlanması, performans değerlendirmesi, personelin işe devam süreçlerinin, araçların ve sunulan hizmetlerin takibi,

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

• Kimlik bilgileri (Çalışanlar, çalışan adayları bakımından kimlik numarası, adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, eş, çocuk, aile yakınlık bilgileri, medeni durum, cinsiyet bilgileri, paylaşılan resmi belgeler üzerinde yer alan kimlik bilgileri)

• İletişim bilgileri (İlgili tüm kişiler bakımından; telefon numarası, fax, iletişim adresi, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri)

• Lokasyon bilgileri (İlgili tüm kişisel veri sahipleri bakımından; adres, konum bilgileri, çalışanlar, çırak ve stajyerler için araç takip sistemleri aracılığı ile alınan konum bilgileri)

• Özlük Bilgileri (Şirket çalışanları için iş sözleşmesi, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, SGK hizmet dökümü, işe giriş, çıkış bildirgesi, AGİ formu bilgisi, eş, çocuk yakınlık bilgisi, aile bireylerinin kimlik, nüfus kayıt bilgileri, işin niteliğine göre özlük dosyasında bulunan diğer bilgiler, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, referans, bilgileri, askerlik durum bilgisi, çalışan adayları bakımından başvurusu formu üzerinde yazılı özlük bilgileri, çırak ve stajyerlerin staj ve eğitim dosyalarında yer alan özlük bilgisi, tedarikçi çalışanlarına ait çalışma izin belgeleri, paylaşılan diğer özlük bilgileri)

• Hukuki İşlem Bilgileri (İlgili kişiler bakımından; adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, tüketici hakem heyetleri, arabulucular, tüketici mahkemeleri, iş mahkemeleri ve sair mahkemelere dair dava ve icra, soruşturma dosya bilgileri)

• Müşteri, tedarikçi/hizmet sağlayıcısı işlem bilgileri (Müşterilerin adı, soyadı, kimlik bilgisi, iletişim, adres, işyeri konum bilgisi, görsel kayıtlar, kamera kayıt bilgileri, hukuki işlem, işlem güvenliği, pazarlama, fatura, banka, ödeme finans bilgisi, risk yönetimi bilgisi, tedarikçiler bakımından kimlik, iletişim, adres, lokasyon bilgisi, banka hesap bilgileri, ödeme bilgileri, fatura, finans bilgisi, talep bilgisi, vekaletname bilgisi, imza sirküleri, işlem güvenliği, risk yönetimi, meslek, görev, unvan bilgisi, paylaşılan belgeler üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, kamera kayıt bilgileri, paylaşılan resmi kimlik belgeleri üzerinde yazılı kişisel veriler, tüzel kişi yetkilisi ve çalışanlarına ait kimlik, iletişim, lokasyon, görev, meslek ve unvan bilgileri)

• Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (İlgili kişilerin, şirkete ait fabrika ve şube kullanım alanlarında alınan kamera kayıt bilgileri, teknolojik yazılımlar aracılığı ile alınan görsel kayıtlar, giriş çıkış kayıtları),

• İşlem Güvenliği Bilgisi (İnternet sitesi kullanan ilgili kişiler bakımından IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şirket temsilcileri ve çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin kullandıkları uygulamalara ait kullanıcı adı, şifre ve parola, talep bilgileri)

• Pazarlama Bilgisi (Ürün veya hizmet alan müşteriler, potansiyel müşteriler için talep, sipariş bilgileri, tanıtım, reklam, organizasyon, etkinlikler vasıtasıyla işlenen pazarlama bilgileri)

• Risk Yönetimi (Hissedar/ortak, çalışanlar, ürün veya hizmet alan kişiler, müşteriler, tedarikçi yetkilisi ve çalışanları için görevlendirme, ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi bilgileri),

• Finans Bilgileri (Müşteriler ve tedarikçiler bakımından; fatura, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, banka hesap numarası, ıban numarası, çek, senet, mail order, kredi kartı gibi ödeme bilgileri, sözleşme bilgisi, banka hesap bilgileri, cari hesap bilgileri, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilen finans bilgileri, çalışanlar ve şirket temsilcileri bakımından banka hesap bilgileri, ıban numarası, beyannameler, diğer finans bilgileri),

• Mesleki deneyim bilgileri (Çalışanlar, çalışan adayları, çırak ve stajyerler bakımından, öğrenim, meslek kursları, iş tecrübesi bilgileri, diploma bilgileri, çalışma hayatı, referans bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, hijyen belgesi, sertifikalar, mesleki deneyim bilgileri, ehliyet, kullanılan araç yeterlilik bilgileri, bildirilen formlardaki mesleki bilgiler, şirket ortakları, temsilciler, müşteriler, hizmet sağlayan tedarikçi yetkilisi ve çalışanları ile hizmet verilen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve personeli bakımından görev, unvan, meslek bilgisi, sicil, uzmanlık, eğitim, diploma, sertifika, yeterlilik bilgileri),

• Görsel ve İşitsel Kayıtlar (İlgili kişi bakımından; doldurulan, basılı formlar, diploma, sertifika, paylaşılan evrak ve resmi belgeler üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, çıraklık eğitimi, staj, işe başvuru ve şirket faaliyetleri kapsamında alınan fotoğraflar, şirket internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraf ve görüntüler, çağrı hizmetleri kapsamında giden aramalar ses kayıtları)

• Sağlık Bilgileri (Çalışanlar ve çalışan adayları, çırak ve stajyerler için başvuru formlarında yazılı sağlık durum bilgileri, sağlık raporları, genel sağlık testleri, hijyen belgesi, kan grubu bilgisi, laboratuvar tetkikleri, engellilik durum bilgileri ve diğer sağlık bilgileri)

• Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine dair bilgiler (Çalışanlar için adli sicil kaydı, çalışanlar ve çalışan adayları için iş başvuru formunda yazılı ceza, adli durum bilgileri),

• Biyometrik veriler (Personel devam kontrolü amacıyla üretim birimlerindeki çalışanlar için retina tanıma bilgisi)

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2 inci maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımıza, şirket ortakları/hissedarlarımıza, yurt içinde bulunan iş ortaklarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, temsilcilere, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verileriniz; doğrudan ilgili kişiden sözlü alınarak, yazılı ya da elektronik ortamlarda bulunan formlarının veya sözleşmelerin doldurulması, çalışanlar için özlük dosyalarının oluşturulması, sözleşmelerin kurulması, ifası, mali ve sosyal haklara ilişkin finans, muhasebe bilgilerinin işlenmesi, satın alma, pazarlama, planlama, taşıma, kalite ve kurumsal gelişim faaliyetleri sırasında verilerin işlenmesi, fabrikanın, şubelerin, restaurantın, çalışma ofislerinin, bina ve eklentilerinin ziyaret edilmesi, çağrı hizmetlerimizin aranması, internet sitemizi, sosyal medya hesaplarımızı üçüncü taraf internet sitelerini ve diğer platformları ziyaret etmeniz, e-posta, telefon iletişim kanalları vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, kural olarak ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca, şirketimiz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, çalışanların sağlık verileri bakımından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri hekimi veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın, belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri gereği işlenmekte, toplanmaktadır.

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI (BAŞVURU HAKKI):

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak Nejla Hanımın Mutfağı Pastanecilik Gıda Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Işıktepe OSB Mahallesi, Ormanlar Cd. No:4 16159 Bursa OSB, Nilüfer Bursa Türkiye adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde bulunan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya info@nejlahaniminmutfagi.com adresine e-posta göndererek, ilgili kişinin şahsi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanarak, şirketimize ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine nejlahaniminmutfagi@hs01.kep.tr elektronik posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Hızlı Menü

Google İncelemeleri

Nejla Aşatır
Nejla Aşatır
2023-09-05
Mehtap Demirezen
Mehtap Demirezen
2023-08-23
Abdurrahman Aşatır
Abdurrahman Aşatır
2023-04-15
Lezzet ve kalite bakımından oldukça başarılı herkese tavsiye edebileceğim sıcacık ve içtenlikli bir işletmedir…
Mahmut Abraz
Mahmut Abraz
2023-02-18
Ahmet CAN
Ahmet CAN
2023-02-17
Emre can Yazıcı
Emre can Yazıcı
2023-02-17

İletişim

Telefon
(0532) 669 25 38

Adres
Kayabaşı, 90. Cd. No:15/A, 38110 Kocasinan/Kayseri

Eposta
info@nejlahaniminmutfagi.com

Nejla Hanımın Mutfağı © 2024, Tüm Hakları Saklıdır. ORETRA